Husordenreglement for A/B Bjørnebo
§ 1. Fællesarealer:

1. Skader der forvoldes på fællesarealer, betales af skadevolderen.
2. Der må ikke uden tilladelse plantes træer o. lign, eller opstilles bygninger på fællesarealet.
3. Nedtrampning af planter/hæk omkring husene er forbudt.

§ 2. Hus og have:

1. Parabol må ikke fastgøres på huset, men skal stå på jorden, og kun mod havesiden.
2. Det er ikke tilladt, at opstille voliere, flagstænger eller lign.
3. Det er tilladt, at opstille drivhuse på max. 7½ m2, og kun mod havesiden. Drivhuset skal være fritstående, med en afstand til stern på min. 1,2 m af hensyn til vedligeholdelse af mur og træværk, og bestyrelsen skal godkende, hvad der måtte ønskes opstillet.
4. Såfremt man ønsker at opsætte markise, skal der ansøges hos bestyrelsen angående farve og fabrikat. Såfremt en evt. køber ikke ønsker at overtage markisen skal sælger nedtage den og reetablere evt. skader på mur eller træværk.
5. Det er ikke tilladt, at ændre på den oprindelige hæk-beplantning.
6. Det er ikke tilladt, at ændre på farven af træværk, mure og oprindelige installationer.
7. Opsatte hegn skal være af naturprodukter og fremstå i naturfarver.
8. Andelshaveren skal holde sit fortov fri for sne og is, samt rent og pænt i sommerperioden, samt klippe hæk (højde 1,60 max 1,80).
9. Der vil være 1-2 årlige arbejdsdage til renholdelse af udenomsarealerne.
10. Der må ikke foretages omforandringer i husets konstruktioner uden at ansøge bestyrelsen.

§ 3. Parkeringsforhold:

1. Campingvogne og autocampere må kun sættes på parkeringspladserne i max 2 døgn.
2. Uindregistrerede biler samt trailere og påhængsvogne må ikke hensættes på parkeringspladserne.
3. Der må ikke parkeres på veje og fortove, man kun i carporte og de to afmærkede parkeringsarealer.
4. Lastbiler og varevogne over 3500 kg totalvægt må ikke parkeres på parkeringspladserne.

§ 4. Dyrehold:

1. Dyrehold må ikke være til gene for Bjørnebo’s beboere.
2. Hunde skal føres i snor. Poser til hundens efterladenskaber skal benyttes.
3. Det er kun tilladt at have 1 husdyr på. husstand (hund eller kat).

§ 5. Affald:

1. Husholdningsaffald må kun efterlades i de dertil indrettede containere.
2. Alm. husholdningsaffald skal afleveres i plastposer og være lukket med knude eller elastik.
3. Storskrald som f.eks. møbler, tæpper osv. kan afhentes af Miljøteam Århus.
4. Aflevering af aviser, papemballage, papir og glas skal foregå i containerne ved sportspladsen på Trige Centervej eller på genbrugsstationerne (dette for at spare på renovationsudgiften).
A/B Bjørnebo Holmkærvej 129 Trige 8380 | E-mail: info@bjoernebo.dk